Wykaz przedsiębiorstw którym spółka Glob-Terminal świadczyła usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.

06.02.2024r.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym "Glob-Terminal" Spółka z O.O. w Białymstoku świadczyła usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.

Informacja za okres od 01 lutego 2023r. do 31 stycznia 2024r.

     Ściągnij