Wykaz przedsiębiorstw którym spółka Glob-Terminal świadczyła usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.

05.07.2024r.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym "Glob-Terminal" Spółka z O.O. w Białymstoku świadczyła usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji.

Informacja za okres od 01 lipca 2023r. do 30 czerwca 2024r.

     Ściągnij