Polityka prywatności

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE:

Podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.,

DANE ZBIERANE, GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI:

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej lub poczty email przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

WYKORZYSTYWANIE COOKIES:

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jakim celu zbierane są dane:

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim, Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie,

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod firmą „Glob-Terminal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 (KRS nr 0000236221). Z Administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: biuro@glob-terminal.pl.
 2. Administrator może przetwarzać Państwa dane w związku z:
  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów oraz w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora określonych w RODO wobec osoby, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia rozliczeń finansowych z osobą, której dane dotyczą będącą kontrahentem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń od tej osoby, a także realizacji działań marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres wymagany przepisami prawa.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile prawo to przewiduje) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 (od dnia 25 maja 2018 r.).
 7. Podanie danych osobowych nie wynika z obowiązku ustawowego, lecz niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez „Glob-Terminal” Sp. z o.o. pochodzą od osoby, której dane dotyczą. Nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.