Ćwiczenia taktyczno-bojowe „GLOB-TERMINAL 2009”

11 marzec 2011

19 listopada 2009r. na naszym terminalu odbyły się ćwiczenia częściowe zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zakładu dużego ryzyka, przeprowadzone wspólnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i naszą firmę.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie opracowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka na podstawie wybranych scenariuszy, które mogą wystąpić na obiektach gdzie występują substancje niebezpieczne.Tematy realizowane podczas ćwiczeń to: organizacja działań podczas uwolnienia do otoczenia dużej ilości gazu płynnego propan-butan. Dodatkowo przeprowadzono ćwiczenia z zakresu usuwania substancji niebezpiecznych przewożonych w cysternach kolejowych z wykorzystaniem sprzętu z ratownictwa chemicznego.

Poza jednostkami KP PSP w Braniewie i pracownikami obsługi terminalu w ćwiczeniach udział wzięły służby współdziałające przy usuwaniu zdarzeń o szczególnym zagrożeniu: