Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Glob Terminal sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Czytaj więcej...

Przeładunek

Terminal przeładunkowy jest nowoczesnym i zautomatyzowanym obiektem. Naszym klientom zapewniamy różne formy przeładunku, ważną zaletą jest możliwość równoczesnego przeładunku gazów do autocystern i cystern kolejowych.

Dystrybucja

Firma Glob-Terminal obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem produktów finalnemu nabywcy w dogodnych dla nich warunkach. Zapewniamy wysoką jakość i terminowość usług.

Magazynowanie

Gaz płynny magazynowany jest w ciśnieniowych zbiornikach z których rurociągami przesyłowymi docierają na stanowiska pracy. Na terenie Terminala znajdują się 4 zbiorniki o łącznej pojemności 500 ton.

Gwarancja najwyższej jakości

Nasz model biznesowy zapewnia najlepsze wyniki.

Zapewniamy dostawy gazu dla wszystkich branż

Do pobrania