Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Glob Terminal sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Czytaj więcej...

2006

Rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie układu torowego: tor szeroki i normalny. W roku 2006 decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uzyskaliśmy również pozwolenie na budowę terminalu przeładunkowego w Braniewie. Roboty budowlane zaczęto we wrześniu. Wtedy właśnie powstały takie obiekty jak park zbiorników magazynowych wraz z pompownią, 2 stanowiska załadunku i rozładunku cystern drogowych z dwoma wagami najazdowymi oraz drogi wewnętrzne.

2009

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uzyskaliśmy pozwolenia na budowę wagi kolejowej w torze o prześwicie 1520mm. W lipcu, zamontowano dodatkową sprężarkę par gazu oraz dobudowano wagę kolejową w torze o prześwicie 1520mm wraz z terminalem wagowym. Ponadto uzyskaliśmy pozwolenie na budowę kolejowych pomostów: 6 stanowisk do rozładunku cystern szerokotorowych oraz 6 stanowisk do załadunku cystern kolejowych normalnotorowych.

2012

Zorganizowanie na terenie terminalu niezależnego laboratorium do badań jakości gazu. Pozwala nam to na dokładną i aktualną kontrolę jakości sprzedawanych przez nas substancji.

2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszym kontrahentom przeprowadziliśmy rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej i technologicznej oraz dokonaliśmy instalacji urządzeń zapewniających kompleksowość świadczonych przez nas usług.